Zorgkunde

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Logistiek assistent

Als logistiek assistent neem je niet deel aan de directe zorgverlening, maar ondersteun je het verpleegkundig personeel en het zorgteam. Je takenpakket bestaat hoofdzakelijk uit huishoudelijke en beperkte administratieve taken, animatie, intern transport van patiënten/bewoners en onderhoud van materiaal. Met dit certificaat kan je aan het werk in ziekenhuizen, woon- en zorgcentra en dagcentra.

Verzorgende

Als verzorgende kan je aan het werk in diensten voor thuiszorg die hulp bieden aan gezinnen en ouderen die de gewone huishoudelijke en verzorgende taken niet meer (volledig) zelf kunnen uitvoeren. Het takenpakket omvat zowel verzorgende als huishoudelijke taken en psychosociale ondersteuning.

Zorgkundige

Als zorgkundige ben je opgeleid om verpleegkundigen bij te staan in de zorgverlening van patiënten. Deze zorg kan zowel ambulant, thuis, als in een verzorgingsinstelling gebeuren. Na je opleiding kan je werken in de gezinszorg, in de thuisverpleging en in verzorgingsinstellingen zoals woonzorgcentra, (psychiatrische) ziekenhuizen, dagcentra, enzovoort.