Ervaringsdeskundige in de
armoede en sociale uitsluiting

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Opleidingsfiche

Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting is een erkend beroep waarmee je de kloof tussen hulpverleners, leerkrachten en beleidsmakers enerzijds en mensen die in de armoede leven anderzijds probeert te dichten. Dit doe je vanuit je eigen ervaring met armoede.

Je kan alleen deelnemen aan de opleiding als je ervaring hebt met armoede en uitsluiting in al zijn varianten. Tijdens een intakegesprek wordt hiernaar gepeild. Je moet bereid zijn deze ervaring te verwerken en te benutten binnen de armoedebestrijding. Deze verwerkte levenservaring wordt je belangrijkste werkinstrument als opgeleide ervaringsdeskundige.

Opgeleide ervaringsdeskundigen worden tewerkgesteld in alle sectoren van de armoedebestrijding. Ze hebben een ondersteunende functie, en maken armoede meer begrijpbaar voor hulpverleners, leerkrachten, enzovoort. Afgestudeerden kunnen tewerkgesteld worden in de volgende sectoren:

Praktische informatie

 • Inschrijven:

 • Inschrijven kan via VZW De Link.

 • Toelatingsvoorwaarden:

 • Je kan alleen deelnemen aan de opleiding als je relevante ervaring hebt met armoede en uitsluiting. Dit wordt bepaald via een intake-gesprek en infosessie.

 • Voorziene startdatum:

 • September 2018 / 2022

 • Duur van de opleiding:

 • De opleiding duurt acht semesters (4 jaar).

 • Afgeleverd attest:

 • Als je slaagt voor de opleiding krijg je het certificaat van ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. In combinatie met het het certificaat van aanvullende algemene vorming krijg je een diploma secundair onderwijs.

 • Inschrijven:

 • De kostprijs is voor de cursist gratis. Het is een erkende VDAB-opleiding.

 • Lessenroosters:

 • Klik hier om de lessenroosters te downloaden.