Zorg

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Jeugd- en gehandicaptenzorg

Als opvoeder/begeleider kan je werken met kinderen, (jong)volwassenen en ouderen met of zonder beperkingen. Je kan aan de slag in de psychosociale sector (Bijzondere Jeugdbijstand, Geestelijke Gezondheidszorg, enzovoort), in de sector van mensen met een handicap, in het pedagogische werkveld en in de ouderenzorg.

Kinderopvang

Heb je er altijd al van gedroomd om met jonge kinderen te werken? Werk je al in de sector, maar beschik je niet over de juiste kwalificaties? Dan is deze opleiding de ideale oplossing voor jou. Je kan kiezen voor een opleiding begeleider in de kinderopvang of een opleiding begeleider in de buitenschoolse kinderopvang.

Zorgkunde

Ben je sociaal ingesteld en wil je graag werken met zorgbehoevende ouderen? Werk je al in de sector maar beschik je niet over de juiste kwalificaties? Dan is deze opleiding misschien wel iets voor jou. Binnen de zorgsector kan je kiezen voor logistiek assistent, verzorgende of zorgkundige.

Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting

Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting is een erkend beroep waarmee je de kloof tussen hulpverleners, leerkrachten en beleidsmakers enerzijds en mensen die in de armoede leven anderzijds probeert te dichten. Dit doe je vanuit je eigen ervaring met armoede.

Kraamzorg

Wil je werken in de kraamzorg, dan heb je een erkend diploma nodig. Met onze uitbreidingsmodules “Kraamzorg” voldoe je aan de vereisten om moeder en kind als professional te ondersteunen.