Loodgieter

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Opleidingsfiche

In de opleiding Loodgieter worden basisvaardigheden aangeleerd met betrekking tot het buigen, verbinden en plaatsen van buizen, het plaatsen en aansluiten van sanitaire en gastoestellen en het plaatsen en onderhouden van eenvoudig kraanwerk en spoelinrichtingen. De opleiding bestaat in het totaal uit 260 lestijden, verdeeld over vier modules.
De opleiding bestaat uit 4 modules:
- Basis Installaties 40 Lt
- Gastoestellen 60 Lt
- Aansluiting sanitaire toestellen 80 Lt
- Water- en afvoerleidingen 80 Lt


 1. Basis installaties (40 lt): De module basis installaties omvat de basisvaardigheden om buizen uit staal en koper voor de aanvoer van vloeistoffen en gassen, te bewerken. Het gaat hier om het op maat brengen van buizen, het uitvoeren van eenvoudige buig- en soldeerbewerkingen, en het uitvoeren van verbindingen van stalen buizen met schroefdraad. Ook de basisvaardigheden om buizen uit koper, PVC en PE voor de afvoer van wit (regenwater), grijs (huishoudwater) en zwart water (fecaliën), te bewerken, komen aan bod. Het betreft hier het op maat brengen van buizen en het uitvoeren van eenvoudige (koud) lasbewerkingen en soldeerbewerkingen.
 2. Gastoestellen (60lt): In deze module wordt het buigen en verbinden van buizen voor petroleumgas- en aardgasleidingen aangeleerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende reglementeringen voor binnen-installaties, zowel voor de verbindingen als voor de plaatsingswijze. Ook het plaatsen en aansluiten van gastoestellen op de gasleidingen, evenals het bewerken van deze leidingen en het voorzien van de luchttoevoeropeningen zit inbegrepen.
 3. Aansluiting sanitaire toestellen (80 lt): Deze module omvat het bewerken van buizen voor waterleidingen in verzinkt staal, gietijzer, koper, PVC, PE en meerlagenbuizen. De gebruikelijke verbindingen zoals lassen, zachtsolderen, hardsolderen, klemmen, persen, lijmen en schroefdraad worden toegepast. Ook het bevestigen van deze leidingen op wanden, vloeren en plafonds is hier inbegrepen.
 4. Water- en afvoerleidingen (80 lt): Hier komt het plaatsen en aansluiten van sanitaire toestellen op de waterleidingen en de afvoerleidingen, evenals het bewerken van deze leidingen aan bod. Ook het plaatsen en onderhoud van eenvoudig kraanwerk en spoelinrichtingen is hier inbegrepen.

Praktische informatie

 • Toelatingsvoorwaarden:

 • Er zijn geen toelatingsvoorwaarden verbonden aan deze opleiding.

 • Voorziene startdatum:

 • September 2018

 • Afgeleverd attest:

 • Als je slaagt voor de opleiding krijg je het certificaat van Loodgieter.

 • Inschrijven:

 • Praktische informatie over inschrijvingen en de kostprijs van de opleiding vind je hier terug.

 • Lessenroosters:

 • Klik hieronder om de lessenroosters te downloaden.

  Lessenrooster