Talen

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NT2

Wil je Nederlands leren? CVO Brussel biedt cursussen NT2 aan van niveau 1.1 (A1) tot niveau 4.2 (C1). Met meer dan 20 lesplaatsen verspreid over heel Brussel vind je ongetwijfeld een cursus in jouw buurt. Ook wat lesdagen, lesuren en lesintensiteit betreft, zijn er verschillende mogelijkheden. Een taal leer je al doende. Onze lessen zijn dan ook opgebouwd rond praktische situaties waarin je de taal op een actieve manier gebruikt. We hebben verschillende startmomenten gedurende het hele schooljaar.

Frans

Een taal leren kost tijd en energie; dat doe je niet zomaar zonder moeite. Kies daarom voor een school die garant staat voor kwaliteit. Als officiële school van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) zijn wij onderworpen aan een kwaliteitsinspectie. Wij werken met een professioneel lerarenkorps dat bijna uitsluitend uit moedertaalsprekers bestaat. Door continue bijscholingen te volgen blijven onze leerkrachten bovendien steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van taaldidactiek.

Engels

Is onze geglobaliseerde wereld is het Engels overal aanwezig: in het bedrijfsleven, in computertaal, in de luchthaven, in sociale media, in films en muziek, enzovoort. Niet alleen verhoogt een goede kennis van het Engels je carrièrekansen, het laat je bovendien toe te communiceren met bijna iedereen in de wereld. Engels is immers een universele taal geworden die door bijna iedereen begrepen en gesproken wordt. Onze school biedt een basiscursus aan voor cursisten die geen of zeer weinig kennis hebben van het Engels. De nadruk ligt op op het praktisch gebruik van de taal. Al doende leer je Engels gebruiken in eenvoudige dagdagelijkse situaties.

INSCHRIJVINGEN TALEN

Bekijk hier de momenten waarop je je kan inschrijven.