Algemene vorming

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Eénjarig traject

Heb je nog geen diploma secundair onderwijs en ben je minstens 18 jaar? Dan is dit zeker iets voor jou!

Bij ons kan je in twee semesters (1 jaar) een volwaardig diploma secundair onderwijs behalen door een basispakket aanvullende algemene vorming te combineren met de opleiding polyvalent verkoper of elektricien.

Tweejarig traject

In combinatie met een specifieke opleiding kan je in vier semesters (2 jaar) je diploma secundair onderwijs behalen. Je kan bij ons starten na het afleggen van een oriëntatieproef die nagaat in welke mate je de inhouden van de tweede graad secundair onderwijs beheerst.

Wij werken met modules. Het voordeel van dit systeem is dat je traject kan worden aangepast aan je persoonlijke situatie. Zo kan iemand die werkt de opleiding spreiden over meerdere semesters, of kan iemand die vrijstellingen heeft, en dus niet meer alle modules hoeft af te leggen, zijn diploma sneller behalen.