Inschrijvingsgeld

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Indien je recht hebt op een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld, breng je één van volgende documenten mee:

 • VDAB-attest (document CVO 015 mag maximum 1 maand oud zijn op de dag van de inschrijving)
 • OCMW/leefloonattest (het attest mag maximum 1 maand oud zijn op de dag van de inschrijving)
 • Actiris (als je een bewijs binnenbrengt van inschrijving bij Actiris, vraagt de school zelf een vrijstellingsattest aan voor jou)
 • Bewijs mindervalide (minstens 66%)
 • Attest asielzoeker die materiële hulp geniet
 • Indien ten laste van één van bovenstaande categorieën: attest van vader/moeder/partner + bewijs van gezinssamenstelling van de gemeente
 • 1. Mindervaliden

  Mindervaliden (minstens 66%) hebben recht op een gedeeltelijke vrijstelling en betalen 20% van het inschrijvingsgeld.

 • 2. Werkzoekenden

  Als werkzoekende breng je een attest van VDAB of vakbond mee bij inschrijving. Indien je in Brussel woont en via Actiris uitbetaald wordt, vragen wij jou een bewijs van inschrijving bij Actiris. Vervolgens vragen wij voor jou het attest zelf aan en moet je enkel nog je naam en rijksregisternummer doorgeven.

  • Indien je een werkloosheidsuitkering of wachtuitkering ontvangt, krijg je een gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld: je moet nog 20% van het inschrijvingsgeld betalen.
  • Indien je een niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekende bent die nog geen recht heeft op een uitkering krijg je een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld (Je betaalt enkel de materiaalkosten).
  • Indien je een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering krijgt en een opleiding volgt die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk, krijg je ook een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld.
 • 3. OCMW / Asielzoeker

  De volgende twee categorieën hebben recht op een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld en betalen enkel de materiaalkosten:

  • Asielzoekers die materiële hulp genieten
  • Cursisten die een leefloon krijgen, een inkomen verwerven via maatschappelijke dienstverlening of ten laste zijn van een ouder/partner die een leefloon krijgt of een inkomen verwerft
 • 4. Aanvullende algemene vorming

  De cursisten die ‘aanvullende algemene vorming’ volgen, krijgen voor deze modules ook een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld. Er dient wel cursusgeld (kopiegeld) betaald te worden.

 • 5. Kinderbijslag

 • Ook studeren met behoud van kinderbijslag is een mogelijkheid als je nog geen 25 bent. In dat geval volg je minstens 17 uur per week les in het secundair volwassenenonderwijs. Het document dat je hiervoor nodig hebt kan je na je inschrijving invullen op het secretariaat.