Hoefsmederij

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CVO Brussel is de enige school in Vlaanderen die over een eigen hoefsmederij beschikt. Onze cursisten hoefsmid kunnen er oefenen op echte paarden, en leren er met echt materiaal werken.